THE
VISION STORES
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
Εδώ μπορείτε να πάρετε άμεσες απαντήσεις για τυχόν ερωτήματα που έχετε σχετικά με παθήσεις των ματιών, την περιποίηση τους καθώς για τα προϊόντα μας. Για ότι περαιτέρω μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι μυωπία;
H μυωπία είναι η πιο συχνή διαθλαστική ανωμαλία των οφθαλμών. Στον φυσιολογικό οφθαλμό, το φως που εισέρχεται εστιάζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή (τον φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού). Στην μυωπία, το φως εστιάζεται σε ένα σημείο πριν φτάσει στον αμφιβληστροειδή. Όσο πιο πολύ απέχει το σημείο αυτό από τον αμφιβληστροειδή, τόσο πιο μεγάλη είναι η μυωπία και τόσο πιο θολά βλέπουμε.

Η μυωπία οφείλεται στο ότι η διαθλαστική ισχύς του οφθαλμού είναι πολύ δυνατή σε σχέση με το μήκος του. Έτσι η μυωπία διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες, την διαθλαστική (όταν το μήκος του οφθαλμού είναι κανονικό αλλά η ισχύς του πολύ μεγάλη) και αξονική (όταν η ισχύς του οφθαλμού είναι κανονική αλλά το μήκος του πολύ μεγάλο). Στην πράξη η μυωπία κάποιου ατόμου είναι συνήθως συνδυασμός και των δύο παραπάνω κατηγοριών.

Οι λόγοι εμφάνισης και ανάπτυξης της μυωπίας είναι ποικίλοι. Ενοχοποιούνται και κληρονομικοί παράγοντες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των οφθαλμών και περιβαλλοντικοί, με τη μορφή της υπερβολικής κοντινής εργασίας. Ειδικά σήμερα λοιπόν, που το διάβασμα και η εργασία στον υπολογιστή είναι απαραίτητη καθημερινότητα, η σωστή θέση του σώματος και της κεφαλής και τα συχνά διαλείμματα για την αποφυγή της κοπιωπίας κρίνονται απαραίτητα. Στις μεγάλες μυωπίες (συνήθως από 8 διοπτρίες και άνω) υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω του αυξημένου μήκους του οφθαλμού, να συμβεί αποκόλληση του υαλοειδούς ή του αμφιβληστροειδούς. Γι’αυτό τον λόγο, τα άτομα με μεγάλη μυωπία πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε βυθοσκόπηση, εξέταση δηλαδή του βυθού του οφθαλμού. Νυχτερινή μυωπία ονομάζεται η μείωση της ευκρίνειας της όρασης που συμβαίνει τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο που οφείλεται στον χαμηλό φωτισμό και στην αύξηση της διαμέτρου της κόρης, που οδηγεί σε αυξημένη σφαιρική εκτροπή.

Τι είναι πρεσβυωπία;
Η πρεσβυωπία δεν είναι πάθηση, αλλά φαινόμενο που οφείλεται στην φυσιολογική γήρανση των οφθαλμών.

Στα νεότερα άτομα, όταν θέλουν να εστιάσουν σε κάποιο αντικείμενο που βρίσκεται πιο κοντά από τα 6 μέτρα, ενεργοποιείται η προσαρμογή του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού. Κάτω από την επήρεια του ακτινωτού μυός, ο κρυσταλλοειδής φακός αυξάνει την καμπυλότητα του και αποκτά περισσότερη θετική ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο εστιάζει τα κοντινά αντικείμενα πάνω στον αμφιβληστροειδή και τα βλέπουμε καθαρά.

Σταδιακά με την πέρασμα των χρόνων, αυτή η ευκαμψία του κρυσταλλοειδούς φακού χάνεται και έτσι μετά τα 45-50 έτη ο ακτινωτός μυς αδυνατεί να αλλάξει την ισχύ του κρυσταλλοειδούς φακού όσο χρειάζεται για να βλέπει καθαρά τα κοντινά αντικείμενα. Την θετική αυτή ισχύ που λείπει πρέπει να την προσθέσουμε συνεπώς εξωτερικά.

Η συνταγή για κοντά στους πρεσβύωπες είναι συνεπώς πάντα περισσότερο θετική (για εμμέτρωπες και υπερμέτρωπες) ή λιγότερο αρνητική (για μύωπες) από την συνταγή για μακριά.

Ο αστιγματισμός συνήθως μένει αναλλοίωτος στην μακρινή και την κοντινή συνταγή.

Τι είναι αστιγματισμός;
Ο αστιγματισμός οφείλεται σε διαφορετική διαθλαστική ισχύ του οφθαλμού στους διάφορους μεσημβρινούς του. Κυρίως οφείλεται σε διαφορετική καμπυλότητα του κερατοειδούς στους διάφορους μεσημβρινούς αλλά συμμετέχει σε ένα ποσοστό και ο κρυσταλλοειδής φακός. Οπτικά, το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φως που μπαίνει στον οφθαλμό να σχηματίζει αντί για μια εστία δύο εστιακές γραμμές. Όσο πιο πολύ απέχουν μεταξύ τους αυτές οι γραμμές, τόσο πιο μεγάλος είναι ο αστιγματισμός.

Ο αστιγματισμός μπορεί να διαιρεθεί στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Απλός μυωπικός αστιγματισμός όταν η μια εστιακή γραμμή βρίσκεται πάνω στον αμφιβληστροειδή και η άλλη μπροστά από αυτόν (μυωπική)
 • Σύνθετος μυωπικός αστιγματισμός όταν και οι δύο εστιακές γραμμές βρίσκονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή.
 • Απλός υπερμετρωπικός αστιγματισμός όταν η μια εστιακή γραμμή βρίσκεται πάνω στον αμφιβληστροειδή και η άλλη πίσω από αυτόν (υπερμετρωπική)
 • Σύνθετος υπερμετρωπικός αστιγματισμός όταν και οι δύο εστιακές γραμμές βρίσκονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.
 • Μικτός αστιγματισμός όταν η μια εστιακή γραμμή βρίσκεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή και η άλλη πίσω από αυτόν. Σ’αυτήν την περίπτωση συνεπώς ο οφθαλμός είναι μυωπικός στον ένα μεσημβρινό και υπερμετρωπικός στον άλλο.

Καθώς η οφθαλμός λοιπόν έχει διαφορετική ισχύ στους μεσημβρινούς του, μπορούμε να εντοπίσουμε τους μεσημβρινούς με την μεγαλύτερη και την λιγότερη διαθλαστική ισχύ και να ορίσουμε έναν άξονα, αρνητικό ή θετικό, ο οποίος είναι κάθετος στην αντίστοιχη διαθλαστική ισχύ. Συνεπώς μπορούμε να διακρίνουμε τον αστιγματισμό ως εξής:

Σύμφωνα με τον κανόνα αν ο πιο ισχυρός διαθλαστικός μεσημβρινός είναι ο κάθετος ή γύρω από τον κάθετο.

Παρά τον κανόνα αν ο πιο ισχυρός διαθλαστικός μεσημβρινός είναι ο οριζόντιος ή γύρω από τον οριζόντιο.
Πλάγιος αν ο πιο ισχυρός διαθλαστικός μεσημβρινός είναι στις 45 ή 135 μοίρες ή γύρω από αυτές.

Μια άλλη χρήσιμη διάκριση είναι σε συμμετρικό αστιγματισμό, όταν η κλεψύδρα του αστιγματισμού όπως φαίνεται στην τοπογραφία του κερατοειδούς είναι συμμετρική σε εύρος σχήμα και διαθλαστική ισχύ, και ασύμμετρο όταν η κλεψύδρα του αστιγματισμού όπως φαίνεται στην τοπογραφία του κερατοειδούς είναι ασύμμετρη σε εύρος και σχήμα. Στην πρώτη περίπτωση η διάθλαση είναι ομαλή με λίγες εκτροπές υψηλής τάξης, ενώ στην δεύτερη έχουμε εκτροπές υψηλής τάξης και ιδιαίτερα κόμη και συνεπώς η διάθλαση είναι πιο περίπλοκη.

Η οπτική οξύτητα στον αστιγματισμό ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του, τον τύπο του και τον άξονά του.

Καλή οπτική οξύτητα με την διόρθωση έχουμε σε αστιγματισμό συμμετρικό και σύμφωνα με τον κανόνα, ενώ όσο πιο ασύμμετρος και πλάγιος είναι, τόσο χαμηλότερη είναι η βέλτιστη οπτική οξύτητα με την διόρθωση. Σε ασύμμετρους αστιγματισμούς συνεπώς η βέλτιστη λύση που αποδίδει την μέγιστη οξύτητα είναι οι ημίσκληροι φακοί επαφής, καθώς η στοιβάδα δακρύων μεταξύ του φακού και του κερατοειδή εξουδετερώνει οπτικά την ασύμμετρη πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς.

Στους υπερμετρωπικούς αστιγματισμούς συνυπάρχει και κοπιωπία όπως στην υπερμετρωπία. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί ο μικτός αστιγματισμός, όπου αν είναι σχετικά μικρός και οι δύο εστιακές γραμμές βρίσκονται αρκετά συμμετρικά μπροστά και πίσω από τον αμφιβληστροειδή έχουμε και καλή όραση χωρίς διόρθωση και πιθανώς απουσία κοπιωπίας.

Τι είναι κερατόκωνος;
Ο κερατόκωνος είναι μια πάθηση η οποία ανήκει σε μια ομάδα παθήσεων που ονομάζονται εκτασίες του κερατοειδούς.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η λέπτυνση τμήματος ή όλου του κερατοειδή, κάτι που οδηγεί σταδιακά σε μεγάλη καμπύλωση του κερατοειδή και προβολή του προς τα έξω. Τοπογραφικά διακρίνουμε ζώνες κεντρικά ή στον κατώτερο κερατοειδή με πολύ μεγάλη καμπυλότητα, τα είδωλα του κερατομέτρου είναι παραμορφωμένα και η διάθλαση δίνει συνήθως μεγάλο αστιγματισμό παρά τον κανόνα ταυτόχρονα με μεγάλη μυωπία, και μέση ή χαμηλή οπτική οξύτητα με γυαλιά που οφείλεται είτε σε μεγάλη σφαιρική εκτροπή (στον κεντρικό κερατόκωνο) είτε σε μεγάλη εκτροπή κόμης (στον παράκεντρο κερατόκωνο).

Στο μικροσκόπιο διακρίνουμε την πρόσθια ανύψωση του κερατοειδή (κοιτώντας από πλάγια θέση) και την λέπτυνση του (με λεπτή δέσμη φωτός), ενώ η παρουσία κάποιας αδιαφάνειας που μπορεί να μειώνει την βέλτιστη οπτική οξύτητα (όπως αποκαλύπτεται με το pinhole test) είναι πιθανή ένδειξη για μεταμόσχευση κερατοειδή.

Ο κερατόκωνος μπορεί να διακριθεί σε κεντρικός αν ο κώνος εντοπίζεται κεντρικά στην τοπογραφία και παράκεντρος αν εντοπίζεται στον κατώτερο κερατοειδή (συνήθως ρινικά ή κροταφικά). Άλλη μια χρήσιμη διάκριση είναι σε τύπου θηλής (αν ο κώνος είναι μικρός σε διαστάσεις) ή σε τύπου κώνου (αν είναι σχετικά μεγάλος σε διαστάσεις) ενώ ανάλογα με τις κερατομετρικές ή τοπογραφικές καμπυλομετρικές ενδείξεις διακρίνεται σε αρχόμενου, μεσαίου ή προχωρημένου σταδίου.

Συγγενείς παθήσεις με τον κερατόκωνο είναι η κερατόσφαιρα (keratoglobus) και η περιφερειακή εκφύλιση pellucid. Στην πρώτη έχουμε ολική λέπτυνση και εκτασία του κερατοειδούς ο οποίος παίρνει ένα σχεδόν ημισφαιρικό σχήμα ενώ η δεύτερη μοιάζει πολύ με τον κερατόκωνο και η διαφορική διάγνωση της είναι απαραίτητη. Σημεία κλειδιά είναι η τοπογραφία τύπου δαγκανών κάβουρα (crab-claw topography pattern) στην περιφερειακή εκφύλιση pellucid και η εικόνα των mires του τοπογράφου που θυμίζει πολύ μεγάλο παρά τον κανόνα κερατοειδικό αστιγματισμό.

Οι ημίσκληροι φακοί επαφής είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τον κερατόκωνο γιατί η στοιβάδα δακρύων μεταξύ του φακού και του κερατοειδή εξουδετερώνει οπτικά την ανώμαλη επιφάνεια του κερατοειδή οδηγώντας σε μια πιο ομαλή διάθλαση και σε καλύτερη οπτική οξύτητα, καθώς οι εκτροπές υψηλής τάξης σε μεγάλο ποσοστό αναιρούνται.

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

Μικρά μυστικά για τους φακούς επαφής.
Οι φακοί επαφής είναι μια εναλλακτική από τα γυαλιά λύση διόρθωσης της μυωπίας, της υπερμετρωπίας ή του αστιγματισμού και τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιάσει ραγδαία εξέλιξη. Είναι ένα άριστο διορθωτικό μέσο το οποίο, εάν εφαρμοστεί σωστά, σας εγγυάται καλύτερη όραση από αυτήν που έχετε με τα γυαλιά σας.

Πλεονεκτήματα:
 • Καλύτερη όραση σε σύγκριση με τα γυαλιά σας, γιατί θα έχετε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο (ενώ στα γυαλιά αυτό περιορίζεται από το μέγεθος του σκελετού).
 • Καλύτερη όραση σε σύγκριση με τα γυαλιά σας, γιατί ο φακός επαφής κινείται μαζί με το μάτι σας και επομένως παραμένει πάντοτε στο σωστό κέντρο (με τα γυαλιά δεν συμβαίνει το ίδιο, γιατί βλέπετε μέσα από το κέντρο των γυαλιών μόνο όταν κοιτάζετε ευθεία).
 • Αισθητικά αναδεικνύουν το φυσικό σας βλέμμα και όχι δύο θολά μάτια πίσω από τα γυαλιά.
 • Κατάλληλοι για σπορ ή άλλες ασχολίες στις οποίες σας εμποδίζουν τα γυαλιά σας (μόνο οι μαλακοί φακοί). Εδώ οι φακοί επαφής επεκτείνουν την περιφερική όραση, εξαλείφουν το πρόβλημα των θαμπωμένων γυαλιών και σας απαλλάσσουν από την έγνοια του να μην σπάσετε τα γυαλιά σας.

Μειονεκτήματα:
 • Απαιτούν την προσοχή σας. Τα μειονεκτήματα των φακών επαφής απορρέουν μόνο από τη λανθασμένη χρήση τους. Αυτό που χρειάζεται είναι να τους καθαρίζετε πάντοτε σωστά.
 • Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι σωστές οδηγίες καθαρισμού (και μόνο τότε), μπορεί να δημιουργηθούν μολύνσεις, τις περισσότερες φορές επιπεφυκίτιδες αλλά ενίοτε και άλλου είδους.
 • Χρειάζεται να τους συνηθίσετε. Κανονικά για τους νέους χρήστες, ένα διάστημα μιας εβδομάδας είναι αρκετό για να συνηθίσουν τους μαλακούς φακούς. Όσον αφορά στους ημίσκληρους, απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προσαρμογής.
 • Ορισμένοι φακοί μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ευαισθησία των ματιών σας στον ήλιο (μόνο όταν τους φοράτε).

Τι σημαίνει η περιεκτικότητα σε νερό;
Η περιεκτικότητα σε νερό δείχνει το ποσοστό του νερού από το οποίο αποτελείται ένας μαλακός φακός επαφής. Η υψηλή περιεκτικότητα σε νερό προσφέρει γενικά καλύτερη διαπερατότητα του οξυγόνου μέσω του υλικού των φακών.

Οι φακοί επαφής με καλή διαπερατότητα οξυγόνου (DK τιμή) είναι καταλληλότεροι για μεγαλύτερη διάρκεια εφαρμογής ημερησίως. Οι φακοί επαφής με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό έχουν και μειονεκτήματα. Συνήθως δεν είναι τόσο σταθεροί όσο οι φακοί με χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό και έχουν την τάση να αφήνουν περισσότερες εναποθέσεις στο φακό.

Εάν έχετε ξηρά μάτια, μπορεί να σας προκαλέσουν προβλήματα, δεδομένου ότι απορροφούν το φυσικό ανεφοδιασμό του νερού (φιλμ των δακρύων) του ματιού, όπως ένα σφουγγάρι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, φακοί με μικρότερη περιεκτικότητα σε νερό ή με υψηλή χωρητικότητα σε νερό θα πρέπει να επιλεγούν.

Τι σημαίνει η τιμή DK (DK value);
Η τιμή DK είναι μια παράμετρος για τη διαπερατότητα σε οξυγόνο των φακών επαφής. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή DK, τόσο καλύτερη είναι η διαπερατότητα σε οξυγόνου του υλικού των φακών.

Η υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου στους φακούς επαφής, βελτιώνει την άνεση για τον χρήστη και την μακροπρόθεσμη ανεκτικότητα του σε αυτούς. Σε μαλακούς φακούς επαφής η τιμή DK εξαρτάται επίσης από την περιεκτικότητα σε νερού.

Υψηλή περιεκτικότητα σε νερό συνήθως βελτιώνει τη διαπερατότητα του οξυγόνου μέσω του υλικού των φακών.

Τι σημαίνουν οι όροι ακτίνα καμπυλότητα (BC) και διάμετρος (DIA);
Η καμπύλη βάσης (BC) καθορίζει την καμπυλότητα της εσωτερικής επιφάνειας του φακού επαφής σε mm. Όσο μεγαλύτερη η τιμή αυτή, τόσο πιο επίπεδος ο φακός. Η καμπύλη βάσης του φακού εξαρτάται από την καμπυλότητα της επιφάνειας του κερατοειδούς.

Η εφαρμογή, ωστόσο, εξαρτάται από τη διάμετρο και την αντοχή του υλικού του φακού. Η διάμετρος (DIA) καθορίζει το μέγεθος του φακού επαφής σε mm.

Οι μαλακοί φακοί επαφής έχουν συνήθως μεγαλύτερη διάμετρο και οι σκληροί φακοί επαφής μικρότερη διάμετρο σε σχέση με τη διάμετρο του κερατοειδούς.

Αντιμετωπίζω προβλήματα όταν φοράω τους φακούς μου. Τι πρέπει να κάνω;
Όποτε σας παρουσιαστούν προβλήματα με τη χρήση των φακών σας, όπως ενοχλήσεις ή κοκκίνισμα, πρέπει να τους αφαιρέσετε άμεσα και να απευθυνθείτε στον οφθαλμίατρο σας.

Από ποιά ηλικία μπορεί κανείς να φορέσει φακούς επαφής;
Το πραγματικό ζήτημα για τα παιδιά και τους εφήβους δεν είναι η ηλικία αλλά η ωριμότητα τους προκειμένου η χρήση τους να γίνεται σωστά και υπεύθυνα. Οι γονείς και ο οφθαλμίατρος πρέπει να πάρουν την απόφαση αυτή.

Γιατί υπάρχει διαφορά στους βαθμούς ανάμεσα στα γυαλιά και τους φακούς μου;
Υπάρχει διάφορα λόγω της διαφορετικής απόστασης που έχουν τα γυαλιά από τα μάτια σε σχέση με τους φακούς επαφής οι οποίοι εφάπτονται σε αυτά. Η διαφορά αυτή λαμβάνεται υπ’όψιν όταν οι βαθμοί σας είναι μεγαλύτεροι του +/- 4.00.

Και για αυτό τον λόγο σας συμβουλεύουμε να απευθύνεστε πάντα στον οφθαλμίατρο ή στον εφαρμοστή σας προκειμένου να γνωρίζετε την κατάλληλη διόρθωση για τα μάτια σας.